Wpływ odżywiania na rozwój zgryzu u przedszkolaków

Każdy rodzic na pewno wie, jak ważne dla prawidłowego rozwoju i zdrowia jego dziecka jest właściwie zbilansowane odżywianie. Jednak nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, że odpowiednia dieta może mieć również bardzo duże przełożenie  na prawidłowy rozwój zgryzu u malucha. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam zalecenia dietetyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym z punktu widzenia ortodonty.

Wyeliminuj węglowodany proste

W ustalaniu jadłospisu dla dziecka powinniśmy się kierować zasadą podawania produktów bogatoodżywczych, czyli takich, które zawierają dużo witamin i minerałów. W diecie dziecka powinno być jak najmniej produktów wysoko przetworzonych oraz węglowodanów prostych, które są pożywieniem dla bakterii próchnicotwórczych. Węglowodany proste znajdują się m.in.: w słodyczach, białym pieczywie czy wyrobach cukierniczych. Mają one w swoim składzie dużo dodatków słodzących, np. syrop glukozowo-fruktozowy. Podobnie szkodliwe dla zębów są słodkie płatki śniadaniowe, chrupki, lizaki, serki, słodkie przetworzone jogurty oraz soki owocowe. Szczególnie niebezpieczna jest sacharoza – dwucukier występujący powszechnie w produktach żywnościowych, oraz cukry proste: glukoza i fruktoza.

Ograniczenie tych produktów będzie miało duży wpływ na zdrowie zębów dzieci w wieku przedszkolnym nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Dieta bogata w węglowodany proste bardzo często skutkuje próchnicą. Jeśli dziecko w wieku przedszkolnym będzie ją miało, występuje duże ryzyko przedwczesnej utraty u niego zębów mlecznych. Tu już niestety prosta droga do wad zgryzu. Próchnica wieku dziecięcego prowadząca do utraty zębów mlecznych jest bowiem jedną z częstszych przyczyn rozwoju wad zgryzu. Jeśli kilkulatek straci mleczaka szczególnie „piątkę mleczną” dojdzie u niego do skrócenia długości łuku zębowego. Dzieje się tak, ponieważ wyrzynający się pierwszy stały ząb trzonowy („szóstka”) w naturalny sposób będzie się przesuwać i nachylać w kierunku luki. W momencie kiedy u takiego dziecka w przyszłości będą się wyrzynać zęby stałe przedtrzonowe nie będzie na nie już wystarczająco dużo miejsca. Każdy ząb mleczny „trzyma miejsce” dla swojego następcy. Jeśli za wcześnie go zabraknie, dochodzi do zaburzenia prawidłowego układu zębów stałych.

Wzmacniaj odporność na infekcje i ogranicz produkty uczulające

Małe dzieci, głównie przedszkolaki bardzo często chorują. Jeżeli dziecko ma tendencję do przeziębień, miewa przewlekły katar, ma powiększone migdałki, albo dochodzi u niego czynnik alergiczny to będzie miało bardzo często zablokowane drogi oddechowe i zamiast oddychać przez nos będzie oddychało przez usta. Jest to bardzo niewskazane dla prawidłowego rozwoju zgryzu dziecka, bowiem kolejną, jedną z najpopularniejszych przyczyn wad zgryzu jest właśnie stale otwarta buzia u maluchów. Taki stan powoduje, że język zajmuje niską pozycję w jamie ustnej i nie kształtuje górnego łuku zębowego. To prowadzi do stłoczeń zębów, zgryzów krzyżowych, wychylenia przednich zębów i tyłozgryzów, a w rysach twarzy skutkuje pociągłą i nieatrakcyjną  twarzą.

Również odpowiednia dieta może mieć wpływ na elimanację tych stanów. Za jej pomocą możemy starać się wzmacniać odporność dostarczając dziecku odpowiednie witaminy i minerały w naturalnej postaci w pożywieniu.

Teraz nastaje sezon przeziębieniowy. Rodzice chcąc zwiększać odporność dzieci, szukają więc w aptekach cudownych specyfików. Niestety nie ma drogi na skróty i takie cudowne leki nie istnieją. Co możemy zrobić? Zadbać o aktywność fizyczną dziecka, o to aby przebywało codziennie na świeżym powietrzu bez względu na pogodę, nie było przegrzewane, a przede wszystkim dbajmy o zdrową dietę, która codziennie powinna zawierać  porcje warzyw i owoców. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko jego zachorowań. Poza tym syropy wspomagające odporność  są mocno słodzone, a ich skuteczność jest raczej wątpliwa. Leczenie alergii i eliminacja uczulających składników z diety dziecka będzie skutkować jego lepszym zdrowiem i mniejszą ilością infekcji. Warto więc zrobić odpowiednie badania u alergologa i ograniczyć szkodliwe produkty.

Postaw na twarde, mało rozdrobnione produkty

Dziecko w wieku przedszkolnym powinno codziennie gryźć i żuć twarde produkty. Gryzienie i żucie  jest naturalnym ćwiczeniem mięśni twarzy i jamy ustnej, co będzie korzystnie działać na rozwój jego łuków zębowych.

Przygotowując więc maluchowi jedzenie, nie podawajmy zmiksowanej zupy, ale taką z kawałkami, zamiast soku lepiej podać twardy owoc. Dziecko powinno dostać codziennie te same produkty w kawałkach, w twardej postaci np. marchewkę, czy pokrojone jabłka lub kalarepę.

Wprowadź dietę bogatą w składniki odżywcze

Nie możemy zapominać, że niedobór składników odżywczych w pożywieniu również wpływa na występowanie wad zgryzu w uzębieniu mlecznym i stałym u dzieci. Wielu badaczy wykazuje powiązanie między  niedożywieniem a zaburzeniami wzrostu i rozwoju kości. Obserwuje się  wówczas skrócenie długości podstawy czaszki i wysokości szczęki, dochodzi do zaburzeń w szerokości podstaw kostnych szczęki i żuchwy, niskiej  wysokość twarzy oraz opóźnionym wieku zębowym i szkieletowym.

Jak widzicie niewłaściwe nawyki żywieniowe dzieci mogą realnie sprzyjać występowaniu u nich wad zgryzu. Dzieje się to poprzez wiele mechanizmów, które zaburzają rozwój lub funkcjonowanie narządu żucia w okresie jego kształtowania i wzrostu, który ma miejsce właśnie u dzieci w wieku przedszkolnym. Większości wadom zgryzu można starać się zapobiegać wprost lub pośrednio poprzez właściwy dobór diety malucha.

 


The effect of nutrition on the bite development in preschoolers

Every parent knows just how well balanced nutrition can impact proper development and health of their child. However, not everyone is aware of the fact that an appropriate diet can also have a very large influence on the correct bite development in a toddler. Today I would like to present dietary recommendations for pre-school children from an orthodontic point of view.

Eliminate simple carbohydrates

In determining a menu for a child, we should be guided by the principle of providing rich foods, i.e. those containing a lot of vitamins and minerals. In a child’s diet there should be as few highly processed products and simple carbos as possible since they feed cariogenic bacteria, i.e. those causing caries. Simple carbohydrates are found, among others, in sweets, white bread or confectionery. They contain a lot of sweetening ingredients, e.g. glucose-fructose syrup. Similarly, sweetened breakfast cereals of various sort, crisps, lollipops, cheese, processed yogurts and fruit juices are equally harmful to teeth. Sucrose – a disaccharide commonly found in food products – and simple sugars such as glucose and fructose are particularly dangerous. Limitation of these products’ consumption will definitely have a big impact on the present and future condition of the pre-schoolers’ teeth. A diet rich in simple carbohydrates very often results in caries. If a pre-school child has it, there is a high risk of premature loss of its milk teeth. This is a simple and quick way to getting a malocclusion. Childhood caries leading to the loss of milk teeth is one of the most common causes of malocclusion development. If a child loses a milk tooth, especially the milky „five”, this can shorten the length of the child’s dental arch. This is because the first erupting solid molar („six”) will naturally shift and tilt towards the gap. When the child finally has its premolars one day, there will not be enough room for them. Each milk tooth „holds space” for its successor. If it falls out too soon, the proper permanent tooth system is disturbed.

Strengthen immunity to infections and reduce allergenic products

Young children, mainly preschoolers, often get sick. If a child has a tendency for colds or suffers from a chronic one, has enlarged tonsils, or is sensitive to some allergic factor, it will most likely end up with blocked airways. Instead of breathing through the nose, it will breathe through the mouth. And this can be truly catastrophic for the proper development of the child’s bite since one of the most common causes of malocclusion is the constantly open mouth in babies. This condition causes the tongue to occupy a low position in the mouth and hinders the development of the upper dental arch. This, in turn, leads to teeth crowding, cross bites, tilting of the front teeth and posterior bites. In facial features, it can result in a long and unattractive face. A proper diet can also very much influence the elimination of these conditions. First of all, we can strengthen immunity by providing a child with appropriate vitamins and minerals in their natural form.

The cold season is just round the corner. Parents wanting to increase the resistance/immunity of their children start looking for miraculous medicines in pharmacies. Unfortunately, there are no shortcuts in this case and such wonderful drugs simply do not exist. What can we do then? Well, most of all, do take care of your child’s physical activity, preferrably outside in the fresh air, regardless of the weather, making sure it does not get overheated. Above all, make sure that a healthy diet containing fruit and vegetable portions every day is implemented. Thanks to this, we can very much reduce the risk of a child’s infection and illness. In addition, please note that all the resistance/immunity boosting syrups available at the pharmacies are heavily sweetened and their effectiveness is rather doubtful. Treatment of allergies and elimination of sensitizing ingredients from a child’s diet will surely result in better health and fewer infections. Thorough allergy tests and limitation of harmful products should come first.

Favour hard, less fragmented products

Pre-school children should bite and chew hard products every day. Biting and chewing is a natural exercise for the face and mouth muscles, favorably affecting the development of its dental arches. So, preparing food for the toddler, do not go for the blended soup, but the one with the chewy vegetable pieces. It is better to serve a real fruit instead of a glass of juice. A child should get pieces of raw (?) carrots, apples or kohlrabi.

Implement a diet rich in nutrients

We must not forget that the shortage of nutrients in food also may affect the occurrence of malocclusion in milk and permanent dentition in children. Many researchers show a link between malnutrition and bone growth disorders.

Shorter length of the skull base and maxillary are commonly observed as well as disorders in the width of the jaw and mandible bone bases, low height of the face and delayed dental and skeletal age.
As you can see, wrong eating habits in children can realistically promote malocclusion. This happens through many mechanisms which disturb the development or functioning of the masticatory system at the time of its formation and growth taking place in pre-school children. One is for certain: most malocclusions can be prevented directly or indirectly through proper selection of a toddler’s diet.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *