Tag: ortotropia

Ortotropia w świetle badan naukowych.

Ortodoncja jest dziedziną medycyny, która podobnie jak inne jej działy ciągle ewoluuje i mocno się rozwija. Oznacza to, że istnieją w niej od wielu lat klasyczny nurt, solidnie poparty badaniami naukowymi, jak i próbują zaistnieć nowsze metody leczenia, które jeszcze nie mają mocno ugruntowanych dowodów. O tym jak współistnieją w jednej przestrzeni pisze gościnnie lek. stom. Edyta Korycka, ortodontka z międzynarodowym doświadczeniem, Msc in Orthodontics, z którą współpracuję w Klinice L’experta.

Więcej