Braki zębowe, a leczenie ortodontyczne

W mojej praktyce ortodontycznej często zdarzają się pacjenci, u których występuje brak jednego lub kilku zębów i rozważają leczenie ortodontyczne. Zdarzają się również osoby, które w przeszłości utraciły jeden lub kilka zębów i chcą się zdecydować na ich uzupełnienie, jednak wstawienie implantu nie zawsze jest możliwie, gdyż luka po usuniętym zębie samoistnie się zmniejszyła lub sąsiednie zęby się nachyliły. Wówczas potrzebna może okazać się pomoc ortodonty. Co jeszcze trzeba wiedzieć, jeśli mamy lukę w uzębieniu i planujemy leczenie zgryzu?

Oczywiście przy brakach zębowych możliwe jest leczenie ortodontyczne. Należy jednak wiedzieć, że każdy przypadek jest inny i procedura terapeutyczna u każdego pacjenta może wyglądać inaczej.

Co więcej, często się zdarza, że leczenie ortodontyczne jest konieczne w przypadku osób, które utraciły ząb i chcą go uzupełnić, nawet jeśli tego nie planowały. Wynika to z faktu, że z biegiem czasu zęby sąsiadujące z luką przemieszczają się i stopniowo nachylają w jej kierunku (przeczytacie o tym we wpisie http://mamaortodonta.pl/jak-braki-zebowe-wplywaja-na-zgryz/). Jeśli utraciliśmy ząb ładnych kilka lat temu, istnieje realna szansa na to, że uzupełnienie braków zębowych musi być poprzedzone leczeniem ortodontycznym, które ma na celu odzyskanie wystarczającej ilości miejsca na odtworzenie brakującego zęba (lub kilku zębów) w postaci implantu lub mostu. O konieczność takiego leczenia często informuje pacjenta stomatolog w momencie planowania odbudowy braków. Dentysta zajmujący się leczeniem w porozumieniu z ortodontą planują ilość miejsca na implant lub most, następnie ortodonta przystępuje do leczenia.

Pacjenci z brakami zębowymi bardzo często pytają również, czy w trakcie leczenia ortodontycznego można zamknąć lukę po utraconym zębie. Jest to na pewno sytuacja korzystna i ekonomiczna dla pacjenta, ponieważ nie musi on inwestować w implant/y, ale sytuacja kliniczna bardzo często nie pozwala na takie działanie. Ortodonta przed podjęciem decyzji musi zdiagnozować pacjenta, ocenić stan jego zgryzu. Generalna zasada klasycznej ortodoncji mówi, że przy tyłozgryzach nie zamykamy przerw w dolnym łuku, ponieważ takie działanie będzie pogłębiać wadę. I analogicznie przy przodozgryzach nie zamykamy przerw w górnym luku. Poza tym, nawet jeśli takie domknięcie luki aparatem nie wpłynie negatywnie na zgryz, to ortodonta musi ocenić, czy jest to technicznie w ogóle możliwe do wykonania. Często sytuacją kliniczną jest brak szóstki. Pacjenci nalegają, aby przesunąć do przodu siódemkę w miejsce brakującego trzonowca. Jeżeli utrata zęba nastąpiła przed wieloma laty, a w jego miejscu pojawił się zanik kości i ścieńczenie wyrostka zębodołowego to taka niepełnowartościowa kość będzie stanowić przeszkodę dla przesunięcia sporego zęba, jakim jest taki ząb. Generalnie jestem zwolenniczką odtwarzania i utrzymywanie miejsc na implanty, gdyż sprzyja to ładnym i szerokim łukom zębowym.

A co w przypadku osób, które utraciły zęby w przeszłości i jednocześnie pragną prostych zębów? Braki zębowe u takich pacjentów nie są przeciwwskazaniem do leczenia ortodontycznego. Oczywiście tak jak w poprzednich przypadkach, pacjent wymaga indywidualnej oceny i diagnozy ortodontycznej oraz planowania leczenia często we współpracy z dentystą, który w przyszłości będzie uzupełniał braki zębów.

Istnieje też taka możliwość, że pacjent ma implant lub most i chce rozpocząć leczenie ortodontyczne. Oczywiście również jest to możliwe, choć także wymaga indywidualnej oceny. Pacjent powinien być uświadomiony przez ortodontę, że implant stanowi pewnego rodzaju kotwicę i nie przesunie się w kości w trakcie leczenia. Są przypadki, że taka sytuacja jest zaletą, kiedy lekarz chce wykonać przysunięcie innych zębów wykorzystując implant do zakotwienia. Czasami jednak może on być przeszkodą. Dlatego założenie aparatu w takiej sytuacji jest możliwe, jednak sukces leczenia zależy od indywidualnego przypadku. U pacjenta z implantem nie wszystkie ruchy zębów są bowiem możliwe do wykonania.

Pacjenci z wadami zgryzu, którzy stoją przed decyzją uzupełniania braków zębowych, powinni od razu rozważyć leczenie zespołowe, czyli ortodontyczno-protetyczne. Dzięki temu efekty będą najlepsze, a ich uśmiechy estetyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *